ਕਿਟੋਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ?

ਕਿਟੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਉੱਲੀ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਕਿਟੋਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਐਨਥਰਾਕਨੋਜ, ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਇਟ ਰਸਤੁਆ, ਪੱਤੀ ਧੱਬਾਰੋਗ, ਟਾਰਗੇਟ ਪੱਤੀ ਧੱਬਾ, ਡੱਡੂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤੀ ਧੱਬਾ, ਸਰਕੋਸਪੋਰਾ ਝੁਲਸਿਆ ਅਤੇ ਫਲ ਸੜਨ ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਟੋਸ਼ੀ ਹੀ ਕਿਉਂ?


ਕਿਟੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2 ਸਵਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸਰੰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕਰ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਕਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਗਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਟੋਸ਼ੀ ਰੋਗ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਟੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਿਵਾਰਕ (ਟਿਵ) ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਰੋਗਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Sumitomo kitoshi Pack shot and icon

ਕਿਟੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?


ਮਾਤਰਾ: 250-300 ਮਿਲੀਲੀਟਰ/ਏਕੜ

ਕਿਟੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਕਦੋਂ ਕਰੋ? : ਕਿਟੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਦਾ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਹੈ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣਵਿਖਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਿਟੋਸ਼ੀ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੰਬਾ ਨਿਯੁਣਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੋ: ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਬੂਟੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਧੁਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਟੋਸ਼ੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਟੋਸ਼ੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਹਰਿਆਣਾ - 9729058141

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9041912200

ਪੰਜਾਬ - 7015538543

ਬਿਹਾਰ - 8295449292

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ - 7999544266

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ - 9051277999

ਉੜੀਸਾ - 9437965216

ਕਰਨਾਟਕ - 9620450266

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9949104441

ਤੇਲੰਗਾਨਾ - 9949994797

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਟੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਜ ਕਰੋ *

*Your privacy is important to us. We will never share your information

Safety Tips: Safety Tip

***The information provided on this website is for reference only. Always refer to the product label and the leaflet for full description and instructions for use.
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ