ਲੇਨੋ ਕੀ ਹੈ?

ਲੇਨੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਲੇਨੋ-ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਆਦਾ ਟਿੰਡੇ. ਲੇਨੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੰਡੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਸਲੀ ਲੇਨੋ ਦੀ ਪਛਾਣ - ਲਾਲ ਜੀਭ ਵਾਲਾ ਹਰਾ ਕਿਰਲਾ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਸਮਿਟੋਮੋ ਦਾ ਲਾਲ ਲੋਗੋ

ਲੇਨੋ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?


ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੀੜੇਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਅੰਡੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਯਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਹਾਰਮੋਨ (JH) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਟ ਅਗਲੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੇਨੋ ਇਸ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਬਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਦੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਰਮੋਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀਟ ਅਗਲੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਾਨੀ ਕੀਟ ਦਾ ਅੰਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਲੇਨੋ ਕੀਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਲਉਮਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੇਨੋ ਬਾਲਉਮਰ ਕੀਟ ਉੱਤੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਸ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੇਨੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਹਰ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Sumitomo lano

ਲੇਨੋ ਵੱਖਰੇ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ


Sumitomo lano

Sumitomo lano

Sumitomo lano

ਲੇਨੋ ਦੇ ਸਪ੍ਰੇ ਦੇ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ : ਲੇਨੋ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਢਿਡ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਦਬਨਾ ਹੈ, ਨਿੰਫ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ.

ਲੇਨੋ ਦੇ ਸਪ੍ਰ ਦੇ 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ : ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਢਣ ਤੋਂ ਚਪਟਾਪਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੇਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?


ਕੀਟ - ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ

ਮਾਤਰਾ - 500 ਮਿ.ਲੀ. /ਏਕੜ/200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ

ਸਪੇ ਦਾ ਸਮੇਂ - ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 12-14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰੋ। ਬੁਟੀਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ ਸੁਨਿਸ਼ਿਚਤ ਕਰੋ। ਬਾਲਉਮਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਕਾਬੂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ - ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਲੇਨੋ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਰਤੋਂ

ਲੇਨੋ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਾਏ


ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਨੋ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਨੋ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਹਰਿਆਣਾ - 9729058141

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9041912200

ਪੰਜਾਬ - 7015538543

ਬਿਹਾਰ - 8295449292

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ - 7999544266

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ - 9051277999

ਉੜੀਸਾ - 9437965216

ਕਰਨਾਟਕ - 9620450266

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9949104441

ਤੇਲੰਗਾਨਾ - 9949994797

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਨੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਜ ਕਰੋ *

*Your privacy is important to us. We will never share your information

Safety Tips: Safety Tip

***The information provided on this website is for reference only. Always refer to the product label and the leaflet for full description and instructions for use.
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ