ਮਾਂਜ਼ੋ ਕੀ ਹੈ?

ਸਵਸਥ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ।

ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਮਿਟੋਮੋਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਯ - ਮਾਂਜ਼ੋ।

ਮਾਂਜ਼ੋ ਇੱਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਮਾਂਜ਼ੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਵਿੱਚ ਰਸ ਚੂਸਕ ਕੀਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਹਰਾ ਤੇਲਾ, ਕਾਲਾ ਤੇਲਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਪਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਜ਼ੋ ਦੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਮਿਸ਼ਣ ਹੈ।

ਮਾਂਜ਼ੋ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਧਾਨ।


Sumitomo Manzo Pack shot and icon

ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿੰਫ ਪੱਤਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਚਿਪਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲੀ ਜਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਂਜ਼ੋ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਂਜ਼ੋ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਅੰਡੇ, ਨਿੰਫ, ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਕੀਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਟ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਤਰੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਾਂਜ਼ੋ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਂਜ਼ੋ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ


Sumitomo Manzo Pack shot and icon

ਮਾਂਜ਼ੋ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਰਸ ਚੂਸਕ ਕੀਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਕੀ ਬਢੋਤਰੀਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਂਜ਼ੋ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਕੀਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਂਜ਼ੋ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸਮੀਨਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਯਾ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਂਜ਼ੋ ਦੇ ਨਤੀਜੇ


Sumitomo Manzo in Cotton Crop

Sumitomo Manzo in Cotton Crop

Sumitomo Manzo in Cotton Crop

ਮਾਂਜ਼ੋ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?


ਮਾਂਜ਼ੋ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਹਰਾ ਤੇਲਾ, ਕਾਲਾ ਤੇਲਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ।

ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

400 ਮਿਲੀ ਮੀਜ਼ੋ ਦਾ 150 ਤੋਂ 200 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, 15 ਲੀਟਰ ਛਿੜਕਾਅ-ਘੋਲ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ 5 ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਓਰ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ।

ਛਿੜਕਾਅ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂਜ਼ੋ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਜ਼ੋ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਜ਼ੋ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ - 9111009302

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 8979392871

ਗੁਜਰਾਤ - 8980014602

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, J&K, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 8427690459

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ - 9422516069

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ - 9433020854

ਕਰਨਾਟਕ - 9448280054

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ - 9393936177

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ - 9112227907

ਉੜੀਸਾ - 9437185874

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਜ਼ੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਜ ਕਰੋ *

*Your privacy is important to us. We will never share your information

Safety Tips: Safety Tip

***The information provided on this website is for reference only. Always refer to the product label and the leaflet for full description and instructions for use.
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ