નેચર ડીપ શું છે?

જુઓ! કદી વિચાર્યું છે કે જંગલમાં વિના સંભાળે, વગર ખાતરે છોડ કેવી રીતે વધે છે? કેવી રીતે આવડા મોટા મોટા મજબુત વૃક્ષ થઈ જાય છે?

આનું કારણ છે ધરતીમાં મળી આવતા સુક્ષ્મ જીવાણું અને કેટલાક ફગ હોય છે. આમાંથી એક ફગ હોય છે માઈકોરાઈઝલ. માઈકોરાઈઝલ છોડને જમીનમાં ઉપલબ્ધ બધા તત્વ આપે છે સુકારાની સ્થિતિમાં અમુક હદ સુધી પાણી પણ ઉપલબ્ધ કરાવે છે, માઈકોરાઈઝલ જમીનમાં રહેલા પોષક તત્વો શોષે છે અને છોડના મુળિયા સુધી પહોંચાડે છે.

 

નેચર ડીપ આ જ કુદરતનો ચમત્કાર છે જે અમે તમને એક પેકેટમાં આપીએ છીએ. આવો આપણી ધરતી અને આપણા છોડને પાછા એ જ નેચરમાં લઈ જઈને જ્યારે કોઈ કેમિકલ ખેતી નહોતી થતી અને પર્યાવરણને જાળવી રાખીયે.

માઈકોરાઈઝલને છોડ વડે કાર્બન મળે છે અને સામે છોડ માટે તે વધુ માત્રામાં નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પાણીની ઉપલબ્ધતા વધારે છે.

નેચર ડીપ ની ઉપયોગની પદ્ધતિ અને માત્રા શું છે?


કેળા -

પ્રથમ ખેંચીંગ : રોપણીના 15 દિવસમાં નેચર ડીપ 200 ગ્રામ/એકર

બીજી ફેંચીંગ : રોપણીના 180 દિવસમાં નેચર ડીપ 200 ગ્રામ/એકર

શાકભાજી -

પ્રથમ ખેંચીંગ : રોપણીના 8-10 દિવસમાં નેચર ડીપ 100 ગ્રામ/એકર

બીજી ફેંચીંગ : રોપણીના 40-45 દિવસમાં નેચર ડીપ 100 ગ્રામ/એકર

મરચાં -

પ્રથમ ખેંચીંગ : રોપણીના 20-25 દિવસમાં નેચર ડીપ 100 ગ્રામ/એકર

Sumitomo naturedeep Pack shot and icon

શું તમે નેચર ડીપ નો ઉપયોગ કરવા માંગો છો?

જો તમે નેચર ડીપ ખરીદવા માંગતા હોવ તો સંપર્ક કરો

હરિયાણા - 9729058141

ઉત્તર પ્રદેશ - 9041912200

પંજાબ - 7015538543

બિહાર - 8295449292

છત્તીસગઢ - 7999544266

પશ્ચિમ બંગાળ - 9051277999

ઓડિશા - 9437965216

કર્ણાટક - 9620450266

આંધ્ર પ્રદેશ - 9949104441

તેલંગાણા - 9949994797

જો તમારે નેચર ડીપ ને લગતી વધુ માહિતી જોઈતી હોય તો તમારો ફોન નંબર અને જિલ્લો લખો*

*Your privacy is important to us. We will never share your information

સલામતી ટીપ્સ: Safety Tip

***આ વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ વર્ણન અને ઉપયોગ માટેની સૂચનાઓ માટે હંમેશા ઉત્પાદન લેબલ અને સાથેની પત્રિકાનો સંદર્ભ લો.
સંપર્ક કરો