ਨੇਚਰ ਡੀਪ ਕੀ ਹੈ?

ਵੇਖੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ, ਕੋਈ ਖਾਦ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੌਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਇਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਜਬੂਤ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੂਖਮ ਫੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਗਲ ਹੇ ਮਾਈਕੋਰਾਈਜਾ। ਮਾਈਕੋਰਾਈਜਾ ਪੌਦੇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਕੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਦ ਤਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕੋਰਾਈਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਨੇਚਰ ਡੀਪ ਉਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚਲੀਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਮਾਈਕੋਰਾਈਜਾ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਮਿਲਦਾ ਹੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਇਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੇਚਰ ਡੀਪ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?


ਕੇਲਾ -

ਪਹਿਲੀ ਡੇਨਚਿੰਗ : ਰੋਪਾਈ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਡੀਪ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

ਦੁਜੀ ਡੇਨਚਿੰਗ : ਰੋਪਾਈ ਦੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਡੀਪ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

ਸਬਜੀਆਂ -

ਪਹਿਲੀ ਡੇਨਚਿੰਗ : ਰੋਪਾਈ ਦੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਡੀਪ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

ਦੁਜੀ ਡੇਨਚਿੰਗ : ਰੋਪਾਈ ਦੇ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਡੀਪ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

ਮਿਰਚ -

ਪਹਿਲੀ ਡੇਨਚਿੰਗ : ਰੋਪਾਈ ਦੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਡੀਪ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ

Sumitomo naturedeep Pack shot and icon

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਡੀਪ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਡੀਪ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਹਰਿਆਣਾ - 9729058141

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9041912200

ਪੰਜਾਬ - 7015538543

ਬਿਹਾਰ - 8295449292

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ - 7999544266

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ - 9051277999

ਉੜੀਸਾ - 9437965216

ਕਰਨਾਟਕ - 9620450266

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9949104441

ਤੇਲੰਗਾਨਾ - 9949994797

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਡੀਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਜ ਕਰੋ *

*Your privacy is important to us. We will never share your information

Safety Tips: Safety Tip

***The information provided on this website is for reference only. Always refer to the product label and the leaflet for full description and instructions for use.
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ