ਨੇਚਰ ਡੀਪ ਕੀ ਹੈ?

ਵੇਖੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ, ਕੋਈ ਖਾਦ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੌਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਜਬੂਤ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੂਖਮ ਫੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਗਲ ਹੈ ਮਾਈਕੋਰਾਈਜਾ। ਮਾਈਕੋਰਾਈਜਾ ਪੌਦੇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਕੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਦ ਤਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮਾਈਕੋਰਾਈਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਨੇਚਰ ਡੀਪ ਉਸੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚਲੀਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਮਾਈਕੋਰਾਈਜਾ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੂਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਇਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੇਚਰ ਡੀਪ ਦੇ ਫਾਇਦੇ?


Sumitomo naturedeep Pack shot and icon

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨੇਚਰ ਡੀਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ


Sumitomo naturedeep

Sumitomo naturedeep

Sumitomo naturedeep

ਨੇਚਰ ਡੀਪ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?


ਮਾਤਰਾ - 200 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ।

ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ - 200 ਗ੍ਰਾਮ ਨੇਚਰਡੀਪ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਪਚਾਰਿਤ ਕਰੋ।

ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਦੀ ਵਿਧਿ - ਇੱਕ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ/ਪੱਲੀ ਉੱਪਰ ਫੈਲਾ ਲਓ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰਡੀਪ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਾ ਪਾਣੀ ( ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਲਈ ) ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿਓ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੇਚਰਡੀਪ ਤੋਂ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਆਖਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ।

ਨੇਚਰ ਡੀਪ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ


ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਡੀਪ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਡੀਪ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਹਰਿਆਣਾ - 9729058141

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9041912200

ਪੰਜਾਬ - 7015538543

ਬਿਹਾਰ - 8295449292

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ - 7999544266

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ - 9051277999

ਉੜੀਸਾ - 9437965216

ਕਰਨਾਟਕ - 9620450266

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9949104441

ਤੇਲੰਗਾਨਾ - 9949994797

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਡੀਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਜ ਕਰੋ *

*Your privacy is important to us. We will never share your information

Safety Tips: Safety Tip

***The information provided on this website is for reference only. Always refer to the product label and the leaflet for full description and instructions for use.
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ