સુમીગોલ્ડ શું છે?

સુમી ગોલ્ડ ડાંગરનું નકામા ઘાસનું નાશક છે, સુમિગોલ્ડ ડાંગરનું લગભગ બધા પ્રકારના નકામા સાંકળા તેમજ પહોળા પાન વાયા ઘાસને અંકુશમાં રાખે છે. સમી ગોલ્ડનો ઉપયોગ નર્સરીમાં રોપાતી ડાંગર અથવા સીધી વાવાતી ડુંગરમાં કરી શકાય છે.

સુમીગોલ્ડનો ઉપયોગ ડાંગરના પાકમાં 2 થી 5 પાંદડાવાળા નીંદણની અવસ્થામાં કરી શકાય છે, સુમીગોલ્ડનો ઉપયોગ નર્સરીમાં 15 લિટર પાણીમાં 10 મિલીના દરે, રોપણી વાળી ડાંગરમાં એક્રર દીઠ 100 થી 120 મિલિના દરે, સીધી વાવણીમાં ઍકર દીઠ 100 થી 120 મિલિના દરે.

ડાંગરનું ભરોસાપાત્ર નિંદામણ નાશક - સુમી ગોલ્ડ


Sumitomo sumigold Pack shot and icon

નિંદામણના વ્યવસ્થાપન ઝાને રોકાથી છુટકારો, સુમીટોમોની ભરોસાપાત્ર બ્રાન્ડ.

ડાંગરના મુખ્ય ઘાસ, સેજ અને પહોળાં પાન વાળાં નિંદામણનું નિયંત્રણ કરે છે.

નિંદામણના ૨-૫ પાનના તબક્કાથી એક વ્યાપક ઉપયોગ વિન્ડો પ્રદાન કરે છે.

નિંદામણ નીકળે ત્યારે જ વાપરવાની ભલામણ કરે છે.

ડાંગર માટે સુરક્ષિત, નિંદામણોપાં જલદી શોષાય છે અને છંટકાવના ૬ કલાક પછી વરસાદ પડે તો પણ એની અસર રહે છે.

જરૂરિયાત આધારિત ઉપયોગ એટલે કે નીંદણ દૂર કર્યા પછી, પર્યાવરણમાં માટે સુરક્ષિત.

ડાંગરના પાકમાં સુમી ગોલ્ડ ના ઉપયોગની પદ્ધતિ અને માત્રા શું છે?


નર્સરી માં :

માત્રા - નર્સરીમાં, 15 લિટર પાણી દીઠ 10 મિલી સુમીગોલ્ડનો છંટકાવ કરો.

ઉપયોગનો સમય - 2-3 ઇંચ નીંદણ, વાવણીના 10-20 દિવસ પછી અથવા વાવણી પછી 8-16 દિવસે છંટકાવ કરી શકાય છે, શિયાળામાં વાવણીના 15-20 દિવસ પછી ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

કરે રોપણી વળી ડાંગર :

માત્રા - નીંદણની જાતોના પ્રકાર અને તીવ્રતાના આધારે એકર દીઠ 100-120 મિલી સુમીગોલ્ડનો છંટકાવ કરો.

ઉપયોગનો સમય - 2-3 ઇંચ નીંદણ રોપ્યાના 10-20 દિવસ પછી, શિયાળામાં રોપ્યાના 25-30 દિવસ પછી વાપરવું જોઈએ.

પુબવા વાળી ડાંગર :

માત્રા - નીંદણની જાતોના પ્રકાર અને તીવ્રતાના આધારે એકર દીઠ 100-120 મિલી સુમીગોલ્ડનો છંટકાવ કરો.

ઉપયોગનો સમય - વાવણીના 15-20 દિવસ પછી, શિયાળામાં વાવણીના 10-30 દિવસ પછી 2-3 ઇંચનું નીંદણ વધારી શકાય છે. અરજીનો સમય વાવણી પછી 25-35 દિવસનો હોવો જોઈએ.

સાવધાનીઓ :

સુમી ગોલ્ડનો છંટકાવ કરતાં પહેલાં ખેતરમાંથી પાણી કાઢી નાખો, ફ્લેટ કેન અથવા કટ નોઝલનો ૬પયોગ કરો.

શું તમે સુમી ગોલ્ડ નો ઉપયોગ કરવા માંગો છો?

જો તમે સુમી ગોલ્ડ ખરીદવા માંગતા હોવ તો સંપર્ક કરો

હરિયાણા - 9729058141

ઉત્તર પ્રદેશ - 9041912200

પંજાબ - 7015538543

બિહાર - 8295449292

છત્તીસગઢ - 7999544266

પશ્ચિમ બંગાળ - 9051277999

ઓડિશા - 9437965216

કર્ણાટક - 9620450266

આંધ્ર પ્રદેશ - 9949104441

તેલંગાણા - 9949994797

જો તમારે ડાંગરની ખેતી અને સુમી ગોલ્ડને લગતી વધુ માહિતી જોઈતી હોય તો તમારો ફોન નંબર અને જિલ્લો લખો*

*Your privacy is important to us. We will never share your information

સલામતી ટીપ્સ: Safety Tip

***આ વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલી માહિતી માત્ર સંદર્ભ માટે છે. સંપૂર્ણ વર્ણન અને ઉપયોગ માટેની સૂચનાઓ માટે હંમેશા ઉત્પાદન લેબલ અને સાથેની પત્રિકાનો સંદર્ભ લો.
સંપર્ક કરો