ਸੁਮੀਗੋਲਡ ਕੀ ਹੈ?

ਸੁਮੀਗੋਲਡ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਦੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਾਸੀਅ, ਜ਼ਿਲਾ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਚੋੜੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਮੀਗੋਲਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਰਸਰੀ ਰੋਪਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ - ਸੁਮੀ ਗੋਲਡ


Sumitomo sumigold Pack shot and icon

ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸੁਮਿਟੋਮੋ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਾਂਡ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਮੁੱਖ ਘਾਹ, ਸੇਜ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ 2-5 ਪੱਤੀ ਸਟੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਝੋਨੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨਦੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ , ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਝੋਨੇ ਬੀਚ ਸੁਮੀ ਗੋਲਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?


ਨਰਸਰੀ :

ਮਾਤਰਾ - 10 ਮਿਲੀ ਸੁਮਿਗੋਲਡ ਪ੍ਰਤੀ 15 ਲਿਟਰ ਸਪੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰੋ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ - 2-3 ਇੰਚ ਨਦੀਨਾਂ, ਬੁਵਾਈ ਦੇ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਭਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਵਾਈ ਦੇ 8-16 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਦੇ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੋਪਾਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ :

ਮਾਤਰਾ - ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੀਵਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 100-120 ਮਿਲੀ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ - 2-3 ਇੰਚ ਨਦੀਨਾਂ, ਰੋਪਾਈ ਦੇ 10-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਪਾਈ ਦੇ 25-30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ :

ਮਾਤਰਾ - ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੀਵਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 100-120 ਮਿਲੀ।

ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ - 2-3 ਇੰਚ ਦੇ ਨਦੀਨਾਂ, ਬੁਵਾਈ ਦੇ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਵਾਈ ਦੇ 10-30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਨ। ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬੁਵਾਈ ਦੇ 25-35 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨਿਆਂ :

ਸੁਮੀਗੋਲਡ ਦੇ ਸੁਪੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਫਲੈਟ ਫੈਨ ਜਾਂ ਕਟ ਨੋਜਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ਸੁਮੀ ਗੋਲਡ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਾਏ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮੀ ਗੋਲਡ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮੀ ਗੋਲਡ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਹਰਿਆਣਾ - 9729058141

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9041912200

ਪੰਜਾਬ - 7015538543

ਬਿਹਾਰ - 8295449292

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ - 7999544266

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ - 9051277999

ਉੜੀਸਾ - 9437965216

ਕਰਨਾਟਕ - 9620450266

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9949104441

ਤੇਲੰਗਾਨਾ - 9949994797

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮੀ ਗੋਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਜ ਕਰੋ *

*Your privacy is important to us. We will never share your information

Safety Tips:: Safety Tip

***The information provided on this website is for reference only. Always refer to the product label and the leaflet for full description and instructions for use.
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ