ਤਬੋਲੀ ਕੀ ਹੈ?

ਤਬੋਲੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਬਣੀਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਮੀਟੋਮੋ ਕੈਮਿਕਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਬੋਲੀ ਬੂਟਿਆ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਤਨਾ, ਦਮਦਾਰ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤਬੋਲੀਕੰਮ ਕਿਵੇਂਕਰਦਾਹੈ?


ਤਬੋਲੀ ਦਾ ਛਿਡਕਾਵ ਬੁਟਿਆ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਬੁਟਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਤਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਬੁਟਿਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੰਜਰਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੱਦ ਬਟਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਪੌਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੱਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਿ ਮੰਜਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਂਦੇ ਹਨ।

ਤਬੋਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਜਰਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਬੁਟਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜਰਾਂ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਤਨਾ, ਦਮਦਾਰ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਤਬੋਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ


Beautiful Results of Sumitomo Taboli in Red Gram

Beautiful Results of Sumitomo Taboli in Red Gram

ਤਬੋਲੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ


ਬੁਟਿਆ ਦਾ ਤਨਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਕੇ ਪੌਧਾ ਜਿਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਹੈ।

ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤਬੋਲੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਮੁੰਜਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਤਬੋਲੀਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਮੁੰਜਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇਗੀ।

ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਦਾਣਾ ਜਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣੇਗਾ।

ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਤਬੋਲੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ।

Sumitomo Taboli Pack shot and icon

ਤਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?


ਤਬੋਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ - ਤਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 30 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ।

ਤਬੋਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ - ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਤਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਤਬੋਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਧੀ - ਤਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।

ਤਬੋਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ - ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਤਬੋਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਰਤੋਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬੋਲੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਬੋਲੀ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਹਰਿਆਣਾ - 9729058141

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9041912200

ਪੰਜਾਬ - 7015538543

ਬਿਹਾਰ - 8295449292

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ - 7999544266

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ - 9051277999

ਉੜੀਸਾ - 9437965216

ਕਰਨਾਟਕ - 9620450266

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 9949104441

ਤੇਲੰਗਾਨਾ - 9949994797

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਰਜ ਕਰੋ *

*Your privacy is important to us. We will never share your information

Safety Tips: Safety Tip

***The information provided on this website is for reference only. Always refer to the product label and the leaflet for full description and instructions for use.
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ