ಟಾಬೋಲಿ ಎಂದರೇನು?

ಟಾಬೋಲಿ ಆಧುನಿಕ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ಸುಮಿಟೋಮೋ ಕೆಮಿಕಲ್‌ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಾಬೋಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೂವುಗಳು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಟಾಬೋಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಟಬೋಲಿ ಪ್ರಣಾಲಿ ರೂಪದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಹೂವು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳು ಉದುರುವುದನ್ನು ಕೂಡಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಟಾಬೋಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ?


ಟಾಬೋಲಿಯನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇದು ಸಸ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುವ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಟಾಬೋಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದಾಗ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಟಾಬೋಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಟಾಬೋಲಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಪೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂವು ಬಿಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಟಾಬೋಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಹೂವು ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಟಾಬೋಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು


Beautiful Results of Sumitomo Taboli in Red Gram

Beautiful Results of Sumitomo Taboli in Red Gram

ಟಾಬೋಲಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು


ಟಬೋಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

ಟಬೋಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ

ಟಬೋಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ

ಟಬೋಲಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಉದುರಿಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ

ಟಬೋಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

Sumitomo Taboli Pack shot and icon

ಟಾಬೋಲಿಯ ಉಪಯೋಗ


ಪ್ರಮಾಣ - 30-40 ಮಿಲೀ/ಎಕ್ರೆಗೆ

ಸಮಯ - ಟಬೋಲಿಯನ್ನು ಹೂಬಿಡುವಾಗ ಬಳಸಿ

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು - ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ, ಟಾಬೋಲಿ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಫಾರಸು ಡೋಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ.

ನೀವು ಟಾಬೋಲಿ ಬಳಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ?

ಟಾಬೋಲಿ ಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಹರಿಯಾಣ - 9729058141

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ - 9041912200

ಪಂಜಾಬ್ - 7015538543

ಬಿಹಾರ - 8295449292

ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ - 7999544266

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ - 9051277999

ಒಡಿಶಾ - 9437965216

ಕರ್ನಾಟಕ - 9620450266

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ - 9949104441

ತೆಲಂಗಾಣ - 9949994797

ತಬೋಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ *

*Your privacy is important to us. We will never share your information

Safety Tips: Safety Tip

***The information provided on this website is for reference only. Always refer to the product label and the leaflet for full description and instructions for use.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ